Udostępnianie informacji publicznej i postępowanie administracyjne

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - zasady, obowiązki, procedury postępowania.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

Szanowni Państwo!

Dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany przestrzegać zapisów kodeksu postępowania administracyjnego we wszelkich sprawach, przy rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz postępowaniach kadrowych, administracyjnych i innych oraz prowadzić metryki spraw. Jednocześnie liczne zapytania o informację publiczną dostarczają wielu problemów z właściwym przygotowaniem odpowiedzi lub odrzuceniem wniosku. Bez wątpienia najtrudniejsze są wnioski o dostęp np. do protokołów rad pedagogicznych. Stwarza to duży niepokój, zwłaszcza, że odpowiedź na wniosek może się  wiązać z ujawnieniem danych osobowych! W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma wątpliwości, że dyrektorzy szkół są podmiotami realizującymi zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zatem:

Wniosku nie można pozostawić bez odpowiedzi, gdyż skutkuje to postępowaniem sądowym!

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozpatrywania wniosków zgodnie z normami prawnymi. Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze sposobami udzielania informacji lub odmową udzielenia informacji, a także z zakresem odpowiedzialności za nieudzielenie informacji publicznej. 

By ułatwić Państwu realizację nowych zadań po zmianach przepisów przygotowaliśmy wzorcowe opracowania wewnątrzszkolnej dokumentacji, którą bez problemu zaadoptujecie Państwo na potrzeby własnej placówki.

 
Program szkolenia: 

Udostępnianie informacji publicznej – zasady, obowiązki, procedury postępowania:

 • formalno – prawne aspekty dostępu do informacji publicznej,
 • prawo do informacji i ograniczenia dostępu do informacji publicznej,
 • zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej (minimalny zakres i rodzaj informacji), w tym alternatywne formy  udostępniania informacji,
 • wniosek o udostępnienie informacji – zakres wniosku, terminy, umorzenie wniosku, opłaty,
 • decyzje administracyjne odmawiające udzielenia informacji – przykłady pism,
 • odpowiedzialność za nieudzielenie informacji,
 • studium przypadku – ćwiczenia w rozpatrywaniu i udzielaniu odpowiedzi na przykładowe wnioski,
 • procedura dostępu do informacji publicznej – wzorcowe opracowanie do publikacji na stronie BIP,
 • BIP, elektroniczna skrzynka podawcza – obowiązek prowadzenia i posiadania.

 

Postępowanie administracyjne w placówce oświatowej, w tym:

 • stosowanie w praktyce szkolnej przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • metryka sprawy – wzory i sposób prowadzenia,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • decyzja administracyjna, czy decyzja kierownicza?
 • wzory decyzji, postanowień, wezwań, decyzji kierowniczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 250 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo