Ocena pracy dyrektora po zmianach prawa

OCENA PRACY DYREKTORA – zasady, wymagania, procedury

SPOSOBY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW oceny pracy dyrektora – wzory dokumentów, przykłady podejmowanych działań, dokumentowanie pracy własnej i pracy szkoły – gotowe wzory, przykłady, opracowania

 

Szanowni Państwo!

 Od 1 września 2018 r.  obowiązują nowe przepisy w zakresie oceniania pracy nauczycieli, ale również DYREKTORÓW. Zakres oceny pracy Dyrektora jest dużo szerszy niż typowego nauczyciela. Do zestawu kryteriów opracowanych dla nauczycieli, MEN opracował aż 15 dodatkowych kryteriów oceny pracy Dyrektora!!! Co więcej, dla Dyrektorów nie przewidziano trybu odwoławczego, a zaledwie możliwość złożenia wniosku o dokonanie ponownej oceny do… Kuratorium.

Aby rzetelnie przygotować się do tej oceny, dyrektor powinien odpowiednio rejestrować własne działania, prowadzić dokumentację z efektami pracy, odnotowywać uwagi i spostrzeżenia o sposobie wykonywania zadań, w szczególności tych, będących przedmiotem oceny pracy. (Uwaga! droga do uzyskania oceny wyróżniającej jest taka samo utrudniona jak w przypadku nauczycieli – czyt. 95%!!).

W trakcie szkolenia zostaną także omówione zmiany mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 rok.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 1- dniowe spotkanie, na którym przedstawimy: jak dokumentować realizację poszczególnych kryteriów, jakimi narzędziami potwierdzać realizację WSZYSTKICH 15 kryteriów oceny pracy Dyrektora, jak poprawnie przygotować się do oceny pracy oraz określić zakres i wymagania oceny.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
  • dokonać samooceny własnych działań jako dyrektora oraz wewnętrznego audytu szkolnej dokumentacji,
  • sporządzać dokumentację potwierdzającą stopień spełniania przez Dyrektora WSZYSTKICH kryteriów wymaganych przy ocenie, w tym 15 KRYTERIÓW OCENY PRACY DYREKTORA, opracowanych przez MEN,
  • poprawnie określić zakres, przedmiot oraz zaplanować najkorzystniejszy termin oceny,
  • poznać własne prawa i obowiązki w myśl nowych przepisów.
Program szkolenia: 
  • Nowe przepisy prawa dotyczące oceny pracy Dyrektora, w tym w trakcie awansu zawodowego.
  • Procedura oceny pracy Dyrektora
  • Narzędzia do dokumentowania wymaganych prawem kryteriów oceny, w tym oceny na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – gotowe opracowania. 
  • Czynności administracyjne dyrektora w procesie oceniania – wzory pism.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ponad 300 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

 Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo