Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości

Włączanie to proces wychodzenia naprzeciw różnorodnym potrzebom wszystkich dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w nauce, kulturze i życiu społecznym oraz eliminację wszelkich form wykluczania w edukacji. (UNESCO)

Idea edukacji włączającej opiera się na tezie, że to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania muszą się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci – sprawnych i niepełnosprawnych. Włączanie nie oznacza więc asymilacji, tzn. podciągania wszystkich dzieci do jednego wzorca. Podstawową jego zasadą jest elastyczność – tzn. uznanie, że dzieci mogą uczyć się w różnym tempie, a nauczyciele powinni umieć wspierać ich naukę w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i tempa rozwoju.

W czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najważniejszymi pojęciami związanymi z edukacją włączającą. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące wspierania procesów inkluzji oraz edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym. 

Czas trwania - 2,5 do 3 godzin zegarowych

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo