Zarządzanie sobą: kompetencja kluczowa dla sukcesu uczniów

Cele: 

Opis szkolenia:

Zarządzanie sobą jest kluczową kompetencją dla sukcesu uczniów. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli i nauczycielek w narzędzia i strategie niezbędna do rozwijania u uczniów i uczennic umiejętności zarządzania sobą. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak nauczyć uczniów i uczennice efektywnego planowania, organizacji czasu, co pozwoli na lepsze wykorzystanie ich potencjału. Szkolenie obejmuje techniki radzenia sobie ze stresem, metody motywacyjne, które zwiększają zaangażowanie uczniów i uczennic w proces uczenia się. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwijanie umiejętności autorefleksji i samooceny. Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele i nauczycielki będą mogli skutecznie wspierać uczniów i uczennice w osiąganiu sukcesów.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo