Rozwijanie krytycznego myślenia w klasie (na lekcji)

Cele:

Opis szkolenia:

Celem szkolenia „Rozwijanie krytycznego myślenia w klasie” jest wyposażenie nauczycieli i nauczycielek w umiejętności wspierania uczniów i uczennic w rozwijaniu samodzielnego myślenia. Uczestnicy i uczestniczki poznają strategie i techniki, które pomagają uczniom i uczennicom w krytycznym i kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje metody rozwijania umiejętności analizy i oceny wiarygodności informacji, wnioskowania. Nauczyciele i nauczycielki dowiedzą się, jak tworzyć środowisko sprzyjające rozwijaniu samodzielności myślenia. Dzięki zdobytym kompetencjom, nauczyciele i nauczycielki będą mogli skutecznie wspierać uczniów i uczennice w rozwijaniu samodzielnego myślenia. 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo