Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie istotne aspekty nowych przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych. Przedstawione i szczegółowo omówione zostaną zarówno zagadnienia dotyczące zadań pracowników, uprawnień i ograniczeń w przetwarzaniu danych, ale też odpowiedzialności pracowników. W toku szkolenia podanych zostanie wiele przykładów sytuacji i wydarzeń typowych dla placówki oświatowej oraz przeanalizowane zostaną one wspólnie pod katem nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Uwaga: w szkoleniu udział powinni wziąć udział WSZYSCY pracownicy placówki, nie tylko Nauczyciele

 
 

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo