Zadania i obowiązki nauczycieli

  Celem szkolenia jest przedstawienie, omówienie, a niekiedy ... przypomnienie zadań i obowiązków nauczycieli. Wychodząc od Karty Nauczyciela i kwestii m. in. 40 godzin pracy w tygodniu, obowiązku realizacji zadań statutowych i wielu innych, w toku szkolenia omówione zostaną wszystkie istotne przepisy, w tym szczegółowe akty prawne dotyczące chociażby kwestii zapewniania bezpieczeństwa, obowiązku indywidualizacji pracy z uczniem czy też organizacji zajęć dodatkowych.   

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo