Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów.

  Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z zasadami właściwego organizowania oceniania uczniów. Analizowane są jego aspekty prawne, wskazane i opisane rola i funkcje oceny oraz zadania nauczyciela w kontekście tak oceniania bieżącego, jak i sumującego. Ocenianie prezentowane jest jako proces wspierający uczenie się ucznia, w którym – obok różnych sposobów wyrażenia oceny – ważny jest także sposób jej komunikowania.  

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo