Zasady organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

W trakcie szkolenia wykładowca omawia zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także sposoby wypełniania obowiązków przez szkołę w zakresie organizacji ppp, w tym także dla uczniów posiadających orzeczenia. Tym samym uczestnicy poznają wymagania okreslone prawem,  a także praktyczne rozwiązania organizacyjne dla ppp.

Przewidujemy możliwość organizacji tego szkolenia w wersji - wykładowej (3 godzinna) i warsztatowej (5 godzinna).

 
 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo