Metoda projektu - warsztaty

 

W programie:  prowadząca przeprowadzi pokazową lekcję metodą projektu, co będzie stanowiło bazę do dyskusji  o strukturze projektu, roli pytań. Ważnym elementem będzie też etap dotyczący przygotowania dzieci  do projektu- w jaką wiedzę wyposażyć dzieci aby były zmotywowane i działały systematycznie? Warsztat wypełnią także dobre praktyki i stworzenie ram własnego projektu.

Uczestnicy:  nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, gimnazjów, opiekunowie świetlic, studenci kierunków pedagogicznych, organizatorzy i animatorzy zajęć dla dzieci.

Czas trwania: 6 godzin

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo