Metoda eksperymentu - warsztaty

 

W programie: 

 

Podczas warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Charakterystyka ogólna metody eksperymentu. 
  • Rola nauczyciela w metodzie eksperymentu. Jak kształtować postawę badawczą u ucznia? ( z wykorzystaniem narzędzi coachingowych)
  • Rola pytań w metodzie eksperymentu. Jak konstruować ciekawe pytania badawcze? 
  • Rodzaje eksperymentów. Ćwiczenia praktyczne. 
  • Przykłady lekcji prowadzonych metodą eksperymentu.  

 

Czas trwania szkolenia: 3-6h

 
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo