Ocena pracy nauczyciela - zasady, tryb, regulamin oceny, sposoby dokumentowania pracy

  W trakcie szkolenia nauczyciele poznają zasady przeprowadzania oceny ich pracy. Szczegółowo omówiony zostanie zakres oceny, prawa i obowiązki nauczyciela, tryb oraz zasady oceniania.  Szczególny nacisk kładziony jest na uświadomienie nauczycielom ich roli w procesie oceniania, funkcji oceny, a przede wszystkim ogromu zadań w zakresie dokumentowania pracy  
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo