Program doskonalenia kompetencji z zakresu wykorzystywania TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

OSWOIĆ TIK,

czyli - jak pracować w szkole z nowymi technologiami?

Celem programu jest poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania TIK na lekcjach przedmiotowych. Zakłada on zapoznanie nauczycieli z rolą technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów), w procesie uczenia się – nauczania.  Udział w programie pozwoli nauczycielom przezwyciężyć obawy oraz uzyskać sprawność w wykorzystywaniu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w codziennej praktyce szkolnej.

 

Założenia: 

 1. Na program składają się cztery jednodniowe sesje szkoleniowe w formule warsztatowej (każda 8 godz. dydaktycznych) w grupach max. 16 – 20 osób.
 2. W okresie między poszczególnymi sesjami, Uczestnicy realizują w swojej szkole ustalone zadania związane z wdrażaniem elementów TIK na prowadzonych przez siebie zajęciach edukacyjnych. Działania te są indywidualnie omawiane i ewaluowane z prowadzącym warsztaty Trenerem, który dostępny jest dla uczestników przez cały okres realizacji programu, także poza warsztatami.
 3. Równolegle, pomiędzy warsztatami, grupa współpracuje ze sobą online i offline, wymieniając się pomysłami, doświadczeniami, uwagami związanymi z wdrażanymi w szkole rozwiązaniami dydaktycznymi. Służy to także budowaniu społeczności nauczycieli – innowatorów.
 4. Po ukończeniu rocznego programu szkoleniowego nauczyciele otrzymują certyfikaty uczestnictwa w programie oraz tytuł Szkolnego Lidera TIK.

 

Ramowy program:

 1. Zapoznanie uczestników z rolą technologii w procesie uczenia się - nauczania
 2. Wypracowanie zasad wprowadzania TIK do praktyki szkolnej
 3. Wprowadzenie do lekcji przedmiotowych nowatorskich metod dydaktycznych, wykorzystujących TIK, które sprzyjają motywacji i aktywności uczniów (odwrócona klasa, gamifikacja, WebQuest, Problem Based Learning itp.)
 4. Poznanie oraz wypracowanie sprawności posługiwania się wybranymi programami oraz aplikacjami wykorzystywanymi podczas zajęć lekcyjnych
 5. Projektowanie konkretnych sytuacji edukacyjnych, w których wykorzystywanie będą poznawane programy oraz aplikacje
 6. Planowanie lekcji z wykorzystaniem TIK (konspekty, scenariusze)
 7. Poznanie wartościowych zasobów edukacyjnych dostępnych online
 8. (Współ-)praca w chmurze
 9. TIK w realizacji projektu edukacyjnego
 10. Bezpieczeństwo w sieci
 11. Prawo autorskie a TIK: wykorzystywanie, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych na różnych licencjach
 12. Aranżacja przestrzeni klasowej / szkolnej w kontekście pracy z TIK
 13. Lekcje poza szkołą z wykorzystaniem technologii mobilnych
 14. Model SAMR, czyli kolejne etapy pracy z TIK w środowisku szkolnym
 15. Określenie zasad ewaluacji pracy z TIK
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo