Bezpieczeństwo uczniów - obowiązki prawa, odpowiedzialność

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz odpowiedzialność z tym związana, należą do najbardziej problematycznych zagadnień w pracy nauczycieli. Właściwe realizowanie swoich zadań w tym zakresie wymaga przede wszystkim znajomości przepisów prawa i to w dość szerokim wymiarze. Mowa tu zarówno o tych oświatowych, ale też cywilnych, karnych czy o tych z zakresu prawa pracy. 
Obowiązki to niestety również kwestia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Obrazowe przypomnienie, jaki jest jej wymiar, wsparte przykładami z życia, połączone ze znaną wszystkim, czasem przesadną roszczeniowością rodziców, to argumenty, które z pewnością działają na wyobraźnię każdego nauczyciela. 
Istotnym elementem szkolenia jest również kwestia praw nauczycieli. Nie jest bowiem tak, że w ramach realizacji swoich zajęć mają oni tylko obowiązki i odpowiedzialność. Warto, aby nauczyciele przypomnieli sobie co w zakresie bezpieczeństwa uczniów nie tylko muszą, ale też co mogą, co powinni, do czego mają prawo jako nauczyciele, opiekunowie, korzystający z ochrony jak funkcjonariusz publiczny. Niejednokrotnie bowiem bywa tak, że to nie niewłaściwe zachowanie nauczyciela, a właśnie nieznajomość swoich własnych praw w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa jest źródłem jego problemów, mając czasem wymiar porządkowy, dyscyplinarny, czasem jednak cywilny czy też karny. 
Warto również dodać, że przeszkolenie nauczycieli z zasad zapewniania bezpieczeństwa uczniom, poza oczywistymi walorami edukacyjnymi, będzie odebrane pozytywnie i działało na korzyść Dyrektora nie tylko jako osoby odpowiedzialnej za monitorowanie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim w przypadku ewentualnych wypadków, kontroli, postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, a czasem nawet dochodzeń. 

Plan szkolenia: 
1. Podstawy prawne 
2. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 
3. Odpowiedzialność prawna i jej rodzaje 
4. Prawa nauczycieli w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów 
5. Orzecznictwo sądowe i dyscyplinarne w sprawach dotyczących naruszenia bezpieczeństwa uczniów.

 

Szkolenie prowadzi: Dominik Linowski

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo