Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa? Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Nauczyciel jest najważniejszym „narzędziem” w wychowywaniu i profilaktyce, gdyż pracuje „sobą”. Co to znaczy: „pracuje sobą” – to znaczy, że ma być wzorem, autorytetem, nośnikiem wartości, przewodnikiem, opiekunem, wsparciem, pomocą, itd. Dba o rozwój, 
o bezpieczeństwo, o emocjonalne relacje z uczniem, jego edukację, rozwój, wychowanie 

Jako takie „narzędzie” narażony jest na wiele codziennych trudności, stres, przykre emocje, bezradność, osamotnienie, dyskomfort psychiczny i fizyczny, dźwiganie ciężaru odpowiedzialności, poczucie bezsilności, małej skuteczności, wypalenia… Skąd się wzięło powiedzenie: „ abyś cudze dzieci uczył ! „ ( tak naprawdę jest to określenie trudu – trudu bycia w relacji z uczniem). Bardzo rzadko porusza się kwestię wagi i znaczenia bliskiej relacji nauczyciela z uczniem – co ma wiele wspólnego z dylematem: być wychowawcą 
czy nauczycielem?

Nauczyciele należą do grupy zawodowej, która podlega permanentnej ocenie. Nauczyciele należą do grupy osób najczęściej narażonych na wypalenie zawodowe. Najczęściej też pozbawieni są opieki psychologicznej, systematycznego wsparcia czy troski o ich higienę psychiczną. Poza „urlopem dla poratowania zdrowia” 
nie ma właściwie żadnych usankcjonowanych form dbałości 
o kondycję psychofizyczną nauczyciela (gdzie ma się zwrócić nauczyciel przeżywający kryzys, doświadczający dyskomfortu psychicznego czy bezradności?)

Celem warsztatu jest poznanie metod i technik radzenia sobie ze stresem 
i wypaleniem zawodowym. 

Uczestnicy szkolenia nauczą się: 

 

Prowadzi: Bożena Ungurian - menedżer oświaty, trener, socjoterapeutka. Od ponad 30 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie realizuje zajęcia socjoterapii, pełni funkcje kierownicze, a także prowadziła grupy wychowawcze. Prowadzone zajęcia wspiera autorskimi programami, które posiadają pozytywną opinię Trenerów – Terapeutów i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologiczno-Pedagogicznego. 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo