Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niedostosowanym społecznie, sprawiającym trudności wychowawcze w szkole, placówce

Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niedostosowanym społecznie, sprawiającym trudności wychowawcze w szkole, placówce, jest nie lada wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa czy terapeuty. Wymaga doskonałego warsztatu pracy, kompetencji wychowawczych, które pozwolą właściwie pokierować procesem rozwoju młodego człowieka. A rolą nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa, terapeuty jest przecież tworzenie takich sytuacji edukacyjno- wychowawczych 

na lekcjach wychowawczych, zajęciach z grupami, zajęciach Opieki Psychologiczno- Pedagogicznej, które stymulują wyzwalanie zasobów, mocnych stron uczestników, stwarzają uczniom okazję do uczenia się, pracy nad sobą, zapobiegają zaburzeniom zachowania 
i niedostosowaniu społecznemu.

Tym samym zapraszam na szkolenie warsztatowe, które pozwoli poznać metody i techniki oraz stosować je w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niedostosowanym społecznie, sprawiającym trudności wychowawcze w szkole, placówce. 

Oferowane szkolenie pozwoli: 

 

Prowadzi: Bożena Ungurian - menedżer oświaty, trener, socjoterapeutka. Od ponad 30 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie realizuje zajęcia socjoterapii, pełni funkcje kierownicze, a także prowadziła grupy wychowawcze. Prowadzone zajęcia wspiera autorskimi programami, które posiadają pozytywną opinię Trenerów – Terapeutów i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologiczno-Pedagogicznego.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo