Mutyzm wybiórczy. Jak pomóc dzieciom, które cierpią w milczeniu?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaburzeniem, jakim jest mutyzm wybiórczy, pomoc w zrozumieniu jego specyfiki oraz przekazanie wiedzy odnośnie wspomagania dziecka z mutyzmem wybiórczym w pracy grupowej i indywidualnej.

Cele szczegółowe: 

Uczestnicy

Szkolenie prowadzi: dr Adriana Kloskowska - doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji, doświadczony edukator. Swoje doświdczenie czerpie z jednej strony pracując w szkole, pełniąc funkcje: nauczyciela języka polskiego, oligofrenopedagoga, specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i edukacji osób z autyzmem, terapeuty integracji sensorycznej, doradcy zawodowego i wychowawcy, z drugiej jako dyrektor, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy, coach w Specjalistycznym Centrum Neurorozwojowym w Grudziądzu. Jest członekiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych.Ukończyła kurs zarządzania oświatą, kursy trenerskie i liczne studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja, Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Job coaching – doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne, coaching kariery.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo