Pozwól mi rozkwitnąć, czyli co nauczyciele powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju

Cel główny: 

Nauczyciele przedszkoli i klas 1-3 wiedzą, jak wspierać dzieci podczas codziennej pracy tak, by w ich mózgach zachodził optymalny proces integracji sensorycznej

Cele szczegółowe: 

Uczestnicy:

Szkolenie prowadzi: dr Adriana Kloskowska - doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji, doświadczony edukator. Swoje doświdczenie czerpie z jednej strony pracując w szkole, pełniąc funkcje: nauczyciela języka polskiego, oligofrenopedagoga, specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i edukacji osób z autyzmem, terapeuty integracji sensorycznej, doradcy zawodowego i wychowawcy, z drugiej jako dyrektor, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy, coach w Specjalistycznym Centrum Neurorozwojowym w Grudziądzu. Jest członekiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych.Ukończyła kurs zarządzania oświatą, kursy trenerskie i liczne studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja, Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Job coaching – doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne, coaching kariery.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo