Pakiet 3 webinarów
Tematyka: Bezpieczeństwo, Dokumentacja szkolna, Kadry, Kontrola Zarządcza, Nadzór pedagogiczny, Pomoc pp   

Pakiet obejmuje trzy dowolne, wybrane z naszej oferty webinary. 

Nabywając pakiet, nie trzeba wskazywać od razu wszystkich webinarów, można uzupełniać go sukcesywnie, w miarę potrzeb. 

Jeśli chcą Państwo już na etapie nabywania pakietu wybrać webinar/webinaria, należy w polu "Uwagi" wpisać tytuł webinaru/webinarów oraz planowany/e termin/y.

Uzupełnienie pakietu następuje poprzez:

  1. przejście procesu zakupu wybranego webinaru i wpisanie w polu "Uwagi": "Zakup w pakiecie" - dotyczy zakupu elektronicznego
  2. wpisaniu na formularzu w kolumnie cena - "Zakup w pakiecie" - dotyczy zakupu przez papierowy formularz.

Ważne: w przypadku webinarów, przy których materiały są dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, zakupując webinarium w pakiecie zapewniamy materiały szkoleniowe tylko w wersji elektrnicznej, a papierowej na życzenie.

Faktura za zakup pakietu wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) w dniu złożenia zamówienia i przesyłana mailem na adres użytkownika podany przy rejestracji lub inny wskazany przez użytkownika przy składaniu zamówienia.

 

ECRK WEBINAR JU

 

1 120,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo