Kwestionowane zapisy statutów z komentarzem | 29-08-2024
Tematyka: Prawo   

  • Analiza prawna zapisów statutowych szkół i placówek oświatowych

 

Szanowni Państwo!   

Statut szkoły to niewątpliwie najważniejszy akt prawa wewnątrzszkolnego, którego zapisy powinny być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Niestety wciąż w wielu statutach występuje rozbieżność między prawem wewnętrznym jednostki a powszechnym. Z naszej praktyki wynika, że dotyczą one przede wszystkich obszarów związanych z prawami ucznia, kompetencjami organów, ocenianiem, zasadami bhp, kwestami odpowiedzialności. Są to błędy, które należy niezwłocznie skorygować, aby nie narazić się niepotrzebnie na interwencję kuratora. 

Tym samym mamy przyjemność zaprosić Państwa na 2-godzinne szkolenie, w czasie którego zwrócimy uwagę na błędne zapisy statutów, przedstawimy poprawne.  Materiał przygotowaliśmy na bazie analizy rzeczywistych statutów.

Analizujemy przykłady zapisów statutowych szkół, które zostały zakwestionowane przez kuratora.

Ponadto omówimy rekomendacje Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji w sprawie korzystania przez uczniów z telefonów w szkołach, a także przedstawimy zmiany niezbędne do wprowadzenia do statutu w związku z nowelizacją prawa w 2024 r.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

  • zrozumieć wybrane przepisy prawa oświatowego,
  • podnieść Państwa kompetencje z zakresu prawa oświatowego,
  • ustalić które zapisy statutu są prawidłowe, a które wymagają poprawy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pokażemy nieprawidłowości dotyczące zapisów statutowych z następujących obszarów:

 

 

.       Zasady wyglądu czy ubierania się

2.       Odebranie telefonu uczniowi

3.       Egzamin poprawkowy

4.       Ocena celująca

5.       Odpowiedzialność rodziców za szkody ucznia

6.       Kompetencje rady pedagogicznej

7.       Ocena niedostateczna za ucieczkę z lekcji

8.       Nieklasyfikowanie ucznia

9.       Rada rodziców, rada szkoły

10.    Strój ucznia

11.    Informacje o stanie zdrowia i sytuacji dziecka

12.    Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych

13.    Usprawiedliwianie nieobecności

14.    Wychowawca

15.    Kary statutowe

16.    Nagrywanie w szkole

17.    Zastrzeżenia do przyznanej nagrody

18.    Kara polegająca na pozbawieniu funkcji w samorządzie uczniowskim

19.    Odwołanie się od kary

20.    Nuka religii

21.    Obowiązki ucznia

22.    Ocenianie przynoszenia zeszytów

23.    Dostęp do danych ucznia przez radę rodziców

24.    Dbanie o mienie osobiste w szatni

25.    Ocenianie przygotowania do zajęć, prowadzenie zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego

26.    Zasady nagradzania za wzorową frekwencję

27.    Wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej

28.    Przerwy

29.    Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

30.    Samorząd uczniowski

31.    Zawiadomienie sądu rodzinnego

32.    Formy i sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

33.    Nieprzygotowanie

34.    Egzamin poprawkowy

35.    Prawa i obowiązki uczniów

36.    Szczegółowe kryteria oceny zachowania

37.    Usprawiedliwianie nieobecności przez uczniów pełnoletnich

38.    Złe samopoczucie, wyjście ze szkoły ponadpodstawowej

39.    Alkohol/używki w szkole ponadpodstawowej

40.    Opuszczanie terenu szkoły

41.    Przeniesienie ucznia szkoły ponadpodstawowej

42.    Podawanie leków.

 

CZAS TRWANIA: 11:00 - 13:30 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

340,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo