Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025 | 20-08-2024
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

 

 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025 w tym: 
  • kierunki polityki oświatowej zgodnie ze wskazaniami ME i sposoby ich realizacji,
  • wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego
  • sprawozdania, protokoły kontroli, arkusze obserwacji zajęć 
 • Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2024 r. i ich stosowanie w praktyce
  • zmiany w Statucie, regulaminach, procedurach, nowe wzory umów o pracę (nauczyciel początkujący)
 • Komplet uchwał podejmowanych na początku roku szkolnegogotowe wzory

Szanowni Państwo,

 

Plan nadzoru pedagogicznego 2024/25 należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2024r. i jak co roku poświęć należy mu sporo uwagi. Poza kierunkami polityki oświatowej ogłaszanym przez ME uwzględniać musi on przecież również wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z roku poprzedniego, ale przede wszystkim wiele planowanych zmian i nowości w przepisach, jak chociażby np. Standardy Ochrony Maloletnich.

Wszystkie działania w ramach nadzoru uwzględniać będą musiały bowiem zmiany przepisów od 1 września 2024 r., a te niestety oznaczają, jak co roku również, potrzebę opracowania nowych lub wdrożenia zmian w istniejących regulaminach, procedurach czy statucie. Z pewnością uwzględnić je trzeba będzie również w narzędziach nadzoru.

Mądrze zaplanowane działania nadzorcze Dyrektora biorące pod uwagę coroczne wytyczne ME, specyfikę własnej placówki oraz zmiany prawa, stanowią zaledwie połowę sukcesu. Druga to właśnie odpowiednie narzędzia (protokoły, arkusze, sprawozdania i inne), które pozwolą zadania Dyrektora w tym zakresie dokumentować efektywnie i sprawnie.

Zapraszamy na szkolenie (webinarium), na którym przedstawimy wzorcowy plan nadzoru 2024/25, wskażemy sposoby i techniki dokumentowania jego wyników (gotowe narzędzia), zaproponujemy konkretne narzędzia zarządzania procesami edukacyjnymi oraz przygotujemy dyrektora do merytorycznego jego sprawowania. Dodatkowo omówimy i przedstawimy sposoby wprowadzania wielu zmian prawa oświatowego do organizacji i dokumentacji placówki.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 

 • opracować Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/25, zaplanować wszystkie działania, w tym diagnozę placówki z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi badawczych (w tym w wersji on-line – dla uczestników szkolenia dostępne bezpłatnie),
 • uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów do rejestrowania wyników nadzoru,
 • sprawować oraz sporządzać odpowiednią dokumentację potwierdzającą efektywne sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • poznać zmiany przepisów od 1 września 2024 r.. oraz wprowadzić je do dokumentacji placówki, 
 • dostosować pracę szkoły do obowiązującego prawa (zarządzenia, procedury itp.).

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2024 r. – omówienie, interpretacja, implementacja.
 • Nowe zadania i obowiązki nauczycieli od 1.09.2024 r.  zmiany programów nauczania, wymagań edukacyjnych, itd.
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2024/25 – kompletny wzór dokumentu.
 • Projekty badań diagnostycznych wraz z narzędziami badawczymi  kompletne opracowania – w tym do przeprowadzania badań online.
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – sprawozdania, protokoły kontroli, arkusze obserwacji zajęć itp. 
 • Wzory uchwał podejmowanych obowiązkowo na początku roku szkolnego.
 • Zmiany do Statutu i dokumentacji placówki po zmianach przepisów od 1 września 2024 r.  gotowe wzory.
 • Zadania dyrektora na początku roku szkolnego.

 

CZAS TRWANIA: 10:00-14:00

 

Uczestniczy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia oraz materiały szkolniowe w wersji elektronicznej.

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

 

Dominik Circle

 

 

 

 

429,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo