ŚWIADECTWO PRACY W OŚWIACIE – JAK WYPEŁNIĆ, SPROSTOWAĆ | 27-08-2023 od 11:00
Tematyka: Prawo   

 • WZÓR – gdzie szukać aktualnego wzoru świadectwa pracy.
 • TREŚĆ – omówienie poszczególnych zapisów świadectwa, rubryka po rubryce.
 • WYDANIE I DORĘCZENIE– terminy i sposoby przekazania świadectwa pracy.
 • SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE, DUPLIKAT – w jakich sytuacjach i w jaki sposób.
 • DODATKOWA INFORMACJA DO ŚWIADECTYWA PRACY – informacje o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, wzór.
 • PYTANIA I ODPOWIEDZI – wzory uzupełnionych dokumentów.

 

Szanowni Państwo, 

Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści, który pracodawca jest bezwzględnie obowiązany wystawić i wydać pracownikowi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Żadne okoliczności nie zwalniają pracodawcy z obowiązku wydania świadectwa pracy i nie usprawiedliwiają późniejszego jego wydania niż w momencie ustania stosunku pracy. Na szkoleniu krok po kroku wyjaśnimy, jak wypełnić świadectwo pracy. Wskażemy przykładowe zapisy, a także podamy, co w świadectwie nie powinno się znaleźć. Omówimy przypadki, kiedy należy sprostować świadectwo pracy. Zapraszamy.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • prawidłowo uzupełnić świadectwo, 
 • wybrać właściwy sposób przekazania pracownikowi świadectwa, 
 • poznać sytuacje, kiedy i jak najeży sprostować czy uzupełnić świadectwo,
 • ustalić i przekazać informację o okresie przechowywania dokumentacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Aktualny wzór świadectwa pracy – przepisy.
 • Informacje jakie zamieszcza się w świadectwie – omówienie.
 • Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy - krok po korku omówienie każdego punktu.
 • Wydawanie świadectwa pracy – w jakim terminie i w jaki sposób przekazać świadectwo.
 • Sprostowanie świadectwa pracy – terminy, zasady.
 • Informacja załączane do świadectwa pracy – zasady, wzory.
 • Wzory. Studium przypadków. Pytania i odpowiedzi.

 

CZAS TRWANIA: 11:00 - 14:00 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Dariusz Skrzyński  prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Dariusz Circle

380,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo